Janja Prokić a Michaela Karásková: Hidden Place, INDUSTRIAL Gallery, Ostrava

21. 4. 2015

Absolventka atelieru K.O.V. na UMPRUM Janja Prokić svoje kolekce staví vždy na konceptu, který ve většině případů odráží její osobní život. Vytváří svým způsobem pohádkové světy, ve kterých ale každý materiál a dekor mají svůj důvod. Již delší dobu se zabývá šamanismem a symbolismem, což se na tvorbě odráží ať už vizuálně či myšlenkou. Podle autorky by šperk neměl být pouze obyčejnou ozdobou, ale měl by svému nositeli předávat nějakou informaci.V každé kolekci jsou nosnými kusy spiše objekty, které se dají na tělo umístit, ale nejsou šperkem v tradičním slova smyslu a bilancují na hranici designu a volného umění. Janja je držitelkou ceny Czech Grand Design 2014 v kategorii Šperkař roku.

Studentka katedry fotografie FAMU Michaela Karásková se ve své tvorbě zabývá nepochopitelnými a zvláštními momenty a situacemi, které však nejsou vymyšlené nebo postavené na snovém základu, ale vycházejí z reálných situací. Stojí za nimi příběh, který se skutečně odehrál a který pak autorka dále rozvíjí. Pracuje se vzpomínkami na takovéto situace, ale i s tématem dětství a rodiny. Fotografii přitom nevnímá jako výsledný produkt, ale jako základ pro další zpracování, použití. Proto, ale i z důvodu potřeby být ve fyzickém kontaktu se snímky, pracuje nejčastěji s technikou klasické koláže.