* 01. 04. 1984 Bělehrad, Srbsko

• od roku 1993 žije v Praze